Skladování a archivace

Čaj je nutno pro zachování kvality dobře skladovat. Dobrým skladováním / zráním nejen, že čaj neztratí na své síle, ale v průběhu let se jeho chuť vyvíjí a zjemňuje. Znalci považují za dobré Liu Bao až po 20letém zrání.

Hodnotné čaje si žádají také správné skladování zaručující zachování všech žádaných vlastností čaje. Pro skladování stačí jakákoliv nádoba (keramická, papírová, kovová atd.), která zabrání přístupu slunečního záření, vlhkosti a má těsně uzavíratelné víčko.  Důležité je také čaj skladovat v místech kde nedochází k nadměrné tvorbě pachů (kuchyň, sklad koření, potravin apod.). Liu Bao obdobně jako ostatní čaje přijímají pachy ze svého okolí, čímž dochází k jeho znehodnocování. Takto uložený čaj bývá spotřebován do 1 roku a nepředpokládá se jeho další vývoj v chuti (čaj k okamžité spotřebě).

Zráním se v případě Hei Cha obecně myslí jejich uskladnění na vhodném místě. Při tomto procesu musí být nastoleny specifické podmínky, jež zaručí, že v čaji budou probíhat jisté změny (fermentace) za podpory mikroorganizmů. Během fermentačního procesu mikroorganizmy narušují buněčnou stěnu listu, což vede k přeměně buněčného obsahu, a následné lepší vyluhovatelnosti těchto látek při přípravě čaje.

Čaj by měl v první fázi zrát v prostředí s vysokou vlhkostí a teplotou. Přesně takovou, jaká panuje v oblasti města Wuzhou. Zdejší specifické podmínky jsou ideální pro nastolení správných postprodukčních procesů. Místní výrobci nejčastěji čaje první rok skladují v podzemních sklepích s poměrně vysokou vlhkostí. Následující rok čaje přenesou do sušších skladů, kde čaj zraje další rok. Ve třetím roce skladování čaj vynesou do venkovních skladů s přirozenou cirkulací vzduchu. Čaj je teprve pak připraven ke konzumaci či další archivaci.

Domácí archivace čaje Liu Bao by měla být provedena z čaje stáří jednoho a více let. V Evropě můžeme pak takový čaj skladovat nejlépe v samostatné místnosti s větším množstvím čaje, kde jsme schopni po celý rok udržet relativní vlhkost vzduchu mezi 55 – 65 % a teplotu v rozmezí 20 – 25 °C. Tomuto typu zrání se čínský říká Gangcang 干仓 (suché zrání) a v našich podmínkách je asi nejbezpečnějším způsobem archivace. Čaj je doporučeno každým rokem nechat vyvětrat na stinném místě (pozor na přímé oslunění). Doporučuje se suché období v časném jaru před obdobím dešťů.

V Malajsii je obecně velmi vlhké prostředí a tak i zdejší čaje zrají při velmi vysoké vlhkosti. Takový typ zrání je čínsky nazýván Shicang 湿仓 (mokré zrání) a setkat se s ním můžeme především v Hongkongu a Guangzhou. Čaje takto skladované mají svou specifickou chuť, které nemusí každému vyhovovat. Při nákupu starších čajů proto vždy žádejte informaci o místě a způsobu skladování.